KarboxymethylcelulózaKarboxymethylcelulóza

Názvosloví

Karboxymethylcelulóza známá též pod názvy CMC, SCMC, sodná CMC, karboxymethylcelulóza sodná.

Popis

Jedná se o derivát celulózy s karboxymethylovými skupinami (-CH2-COOH) navázanými na některé z hydroxylových skupin glukopyranózových monomerů, které tvoří kostru polymeru. Vyskytuje se ve formě bílého až žlutobílého prášku či zrnek, je bez zápachu.

Sumární vzorec

C8H11O7Na

Karboxymethylcelulóza
Jak se získává

Syntetizuje se zásaditě katalyzovanou reakcí celulózy s kyselinou chloroctovou.

Po počáteční reakci obsahuje výsledná směs zhruba 60 % CMC a 40 % solí (chloridu sodného a glykolátu sodného). Vznikne tzv. technická karboxymethylcelulóza, která se používá do čisticích prostředků.

Dalším čištěním se odstraní soli a získá se čistá CMC pro použití do potravin, léčiv a zubních past. Meziprodukt (částečně purifikovaná CMC) se typicky používá do papíru.

Použití:

V potravinářství. Kde plní funkci stabilizátoru, emulgátoru, zahušťovadla a zvýrazňovače chuti a vůně. Obsahují ji pudinky, cukerné sirupy a polevy, různé náplně a pomazánky, trvanlivé pekařské výrobky, dále polévky, salátové zálivy, omáčky a sýry a také mražené polotovary a zmrzliny. Má označení E466 a je považována za bezpečnou látku.

V lékařství. Přidává se mimo jiné do zubních past, projímadel a netěkavých očních kapek (tzv. umělých slz).

V kosmetice a drogerii. Najdeme ji v řadě čisticích prostředků. Pro nás (Ekoper) je nejdůležitější, že při praní vytváří na bavlně a jiných textilních materiálech záporně nabitou bariéru, která brání usazování nečistot z prací lázně.

Další průmyslové použití. Přidává se do nátěrových hmot, výrobků z papíru či jako složka vrtných kapalin při těžbě ropy.