Malé opáčko z chemieMalé opáčko z chemie

Názvosloví

Hydrogenuhličitan sodný – též soda bicarbona neboli jedlá soda

Sumární vzorec

NaHCO3

Hydrogenuhličitan sodný
Názvosloví

Uhličitan sodný – též soda, soda na praní, prací soda, těžká/lehká soda nebo kalcinovaná (kalc.) soda.

Sumární vzorec

Na2CO3

Uhličitan sodný
Jak se získávají

Hydrogenuhličitan sodný je mezičlánkem – meziproduktem při výrobě uhličitanu sodného. Pro výrobu se používá proces, který se nazývá Solvayův, podle belgického chemika Ernesta Solvaye. Ten v roce 1861 objevil metodu přeměny chloridu sodného na uhličitan sodný za použití amoniaku.

Neboli jednoduše řečeno prací soda se vyrábí z kuchyňské soli za použití čpavku. Při této výrobě vzniká jako mezičlánek jedlá soda.

Postup spočívá v tvorbě poměrně málo rozpustného hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) reakcí hydrogenuhličitanu amonného a chloridu sodného ve vodném roztoku.

Technicky se postupuje tak, že se do téměř nasyceného roztoku NaCl zavádí nejprve amoniak a poté oxid uhličitý. Vzniklý hydrogenuhličitan sodný se odfiltruje a zahříváním (kalcinací) převede na uhličitan sodný (kalcinovanou sodu).

(Jen pro úplnost : Takto získaný oxid uhličitý se znovu odvádí zpět do výroby. Vzniklý chlorid amonný je podroben reakci s hydroxidem vápenatým za vzniku odpadního chloridu vápenatého a uvolnění amoniaku, který je znovu použit ve výrobě.)

Hezky nám to shrnuje ve svém videu Wekon: